Home > Optical Mouse > Logitech Optical Mouse Driver For Xp

Logitech Optical Mouse Driver For Xp

Contents

Help us by reporting it Need help? Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. http://assistepc.com/optical-mouse/logitech-usb-optical-mouse-drivers.php

Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. We employ a team of techs from around the world who add hundreds of new drivers to our archive every day. The file icon appears on your desktop.Install1.Double-click the new icon on the desktop2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to "C:\DELL\DRIVERS\Rxxxxx". (Where 'Rxxxx' is the name of Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software.

Logitech Optical Mouse Wireless

Version 2.1About Us|Contact Us|TestimonialsPrivacy Policies|Disclaimer|Agreement Enter the characters you see below Sorry, we just need to make sure you're not a robot. Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. The Self-Extractor window appears.4.

Please note the CA and the CE are combination devices and will function on the PS/2 port. Terms of Use Privacy Policy Licensing Advertise Powered by Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Logitech Optical Mouse Not Working Here's other similar drivers that are different versions or releases for different operating systems: Logitech LCC Mouse and Keyboard Driver 3.4.302 for Windows Mac OS October 24, 2011 Mac OS X

Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Discussion Thread Date Logitech y-x5a77 (Windows 7 x64) May 19, 2015 Logitech m-bt96a (Windows Vista) [USB] 1 reply Jan 19, 2013 logitech y-rb6 (Windows XP Professional) 1 reply Dec 5, 2012 http://support.logitech.com/en_gb/product/optical-mouse-usb Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

You can discuss driver support and request assistance from our knowledgeable community members on our Free Driver Help Forum. Logitech Cordless Optical Mouse How To Connect FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Logitech Driver Update Utility Updates PC Drivers Automatically Identifies & Fixes Unknown Devices Supports Windows 10, 8, 7, Vista, XP Download Now Installing and updating drivers is one of the best

Usb Optical Mouse Driver Windows 10

MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze Logitech Optical Mouse Wireless Get tech support here Release Notes Related Drivers 10 From the developer: This is an automated self-installer of Logitech MouseWare. Logitech M-bz96c Dpi U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden.

Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, this content Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Logitech Optical Mouse Usb

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. weblink Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy.

When the File Download window appears, click Save or Save this program to disk and click OK. Logitech M-uae96 Dpi Logitech Support DriverGuide Home Driver Updater Drivers By ManufacturerBy DeviceWindows 10 DriversWindows 8 DriversSearch Wizard Forums Support OverviewWindows 10 DriversRequest DriverFCCID IdentifierGuides My DG Join Login DriverGuide Home DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE.

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS"

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. A Logitech mouse connected to the serial port will function with native drivers, but it will not be displayed in the MouseWare control center and you will not be able to Logitech Wired Optical Mouse Login _ Social Sharing Find TechSpot on...

All Rights Reserved. Unsubscribe About Us Overview Contact Us Take our Site Survey Testimonials Copyright © 1996 - DriverGuide is an iCentric Corporation Company. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. http://assistepc.com/optical-mouse/logitech-optical-mouse-usb-driver.php Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land.

The file will download to your desktop.4. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. TechSpot is a registered trademark.