Home > Optical Mouse > Logitech And Optical And Mouse And Usb And Driver

Logitech And Optical And Mouse And Usb And Driver

Contents

Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Dit kan uw computer beschadigen. Get Support AboutContactBlogUltimate EarsCareersPrivacy + SecuritySocial HubJaybirdInvestorsTerms of UseLogitech AcademySpecial OffersPressReturn PolicyNewsletterSitemap Newsletter Subscription United States © 2017 Logitech. http://assistepc.com/optical-mouse/logitech-usb-optical-mouse-drivers.php

Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. IE8/IE9/IE10 is no longer a supported browser. Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file.2. other

Logitech M-uae96 Dpi

Below is a list of our most popular Logitech Mouse / Keyboard support software and device drivers. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. All rights reserved

IE8/IE9/IE10 is no longer a supported browser.

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Usb Optical Mouse Not Working Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden.

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Logitech Optical Mouse Driver RegistrationLog inDownload Drivers: 100530Dll files: 21112Manuals: 246424Total: 368066Download DriversService ManualsUser ManualsWindows DLLsArticles Drivers>Logitech>Mouse drivers DRIVER HELPInstall Windows DriverHow to install a Windows Driver properly and avoid possible problems?What is a Windows Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. http://support.logitech.com/article/32427 Specs & Details Specs & Details System Requirements Windows-based PC Windows Vista® or Windows® 7, Windows 8, Windows 10 USB port Linux®-based PC Linux kernel 2.4+ USB port Mac® computer Mac

De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn. Logitech Optical Mouse Usb Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Use our customized search engine to search for popular Logitech Mouse / Keyboard models or search our entire driver archive to find the exact driver that fits your needs. To download, select the Model Name/Number of your device, then click the Download button.

Logitech Optical Mouse Driver

Er is een probleem opgetreden. http://support.logitech.com/ Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Logitech M-uae96 Dpi All rights reserved. Logitech Optical Mouse Wireless Please use a more current browser to view our site.

Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. navigate here Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). Logitech M-bz96c Dpi

De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Ready in no time This plug-and-play mouse is simple to set up—you just plug it in to your USB and get back to business. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Check This Out U mag geen sublicenties verlenen van de Software.

Probleemoplossingen en verbeteringen Fixes- Fixed tilt-wheel lost of function in high privilege applications on Vista OS.Enhancements- Not Applicable. Logitech M-uae96 Driver U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Dit kan enkele minuten duren.

Logitech Premium Optical Mouse Application This package provides the Logitech Premium Optical Mouse Application and is supported on Dimension, Inspiron Desktop, OptiPlex, Precision, Vostro and XPS models that are running the

U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Dell Usb Optical Mouse Driver Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Probeer het opnieuw. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. http://assistepc.com/optical-mouse/logitech-optical-mouse-usb-driver.php Make sure that the model name you've selected is exactly the same as mentioned on your Logitech Mouse device or in the payment bill.

If you are sure that the model in the table is the same as yours then you can click "Download" to go directly to the driver download page. For best results, please make sure your browser is accepting cookies. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.

Voorbereiden op downloaden... Follow the remaining prompts to perform the update. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor

Note that the list of compatible operating systems in this table is not full. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Browse the list to find drivers for your Logitech Mouse model.

Or you can request a specific driver and we will find it for you. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN),

Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,