Home > Logitech Web > Logitech Cordless Mouse Device Driver

Logitech Cordless Mouse Device Driver

Contents

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Probeert u het later nog eens. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN All Rights Reserved. http://assistepc.com/logitech-web/logitech-usb-cordless-mouse-drivers.php

Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Dit kan uw computer beschadigen. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), http://support.logitech.com/

Logitech Mouse Driver Windows 10

Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen

Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Logitech Software Download Blader naar de locatie waar u het bestand hebt gedownload en dubbelklik op het nieuwe bestand.2.

Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Volg de overige instructies om de update uit te voeren. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn.

Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Logitech Web Camera Driver Hd 720p Free Download Download the latest version of any driver now Logitech Cordless Mouse Driver 6.2 (SetPoint 6.2) Click here for instant PC assistance for Logitech Cordless Mouse Driver 6.2 (SetPoint 6.2) related errors De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.

Logitech Webcam Software C920

U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. http://support.logitech.com/en_in/home Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Logitech Mouse Driver Windows 10 Specifically the mouse driver is for the following models: Anywhere Mouse MX Cordless Mini Optical Mouse Cordless Optical Mouse Cordless Optical TrackMan Cordless TrackMan Optical Cordless TrackMan Wheel G1 Optical Mouse Logitech Webcam Software C270 U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

MD5: 753cc19fd3e7023eac7937ffc935ed04 SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Andere versies 4.0,A00-00 weblink Dit kan enkele minuten duren. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze Logitech Webcams

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, http://assistepc.com/logitech-web/logitech-cordless-mouse-driver-xp.php Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten.

Make sure that the model name you've selected is exactly the same as mentioned on your Logitech Mouse device or in the payment bill. Free Download Logitech Web Camera Driver For Windows 7 Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.

Description: This download has the latest drivers and SetPoint software for Logitech cordless, wireless and Bluetooth pointing devices (mouse). Wireless Mouse] | Bluetooth Mouse Vs. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Logitech Camera If it doesn't, a computer restart may be necessary.

Logitech Cordless Mouse Driver 6.2 (SetPoint 6.2) Never look for drivers again. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. http://assistepc.com/logitech-web/logitech-cordless-mouse-drivers-xp.php Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de

Wanneer het venster Bestand downloaden wordt weergegeven, klikt u op Opslaan of Dit programma opslaan op een harde schijf.Installatie1. De installatie kan dan worden gedaan vanuit deze map. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. Logitech Support Logitech Support Logitech Support Local US & World Sports Business A&E Life Jobs Cars Real Estate Skip to main content. Version 2.1About Us|Contact Us|TestimonialsPrivacy Policies|Disclaimer|Agreement Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Note that the list of compatible operating systems in this table is not full. Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Onscreen driver download instructions will vary for different Logitech models.

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Browse the list to find drivers for your Logitech Mouse model.